Để tính được ngân sách cho những sản phẩm đưa đi gia công, chế biến, thực hiện theo 8 bước sau:

Bước 1: Khai báo thành phẩm đưa đi gia côngVào Danh mụcVật tư hàng hoáVật tứ hàng hoá, chọn công dụng Thêm.

Bạn đang xem: Cách tính giá thành trên misa

*

Khai báo thành phẩm đưa theo gia công => nếu như khai báo tính chất là Thành phẩm.Sau lúc khai báo xong, nhận Cất.Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp ngân sách được thực hiện để tính chi tiêu theo cách thức giản đơnVào Danh mụcĐối tượng tập hợp bỏ ra phí, chọn chức năng Thêm.Do áp dụng cách thức tính giá chỉ giản đơn nên những khi khai báo đối tượng người dùng tập hòa hợp chí phí, kế toán lựa chọn loại đối tượng tập hợp chi phí là Sản phẩm.

*

Khai báo các thông tin bắt buộc về đối tượng người dùng tập hợp chi phí, tiếp nối nhấn Cất.

Lưu ý: Với cách thức tính giá bán giản đơn, mỗi đối tượng tập hợp chi tiêu sẽ tương xứng với một thành phẩm bắt buộc sản xuất ra.

Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu đưa đi gia côngVào phân hệ Khotab Nhập, xuất kho, chọn tính năng ThêmXuất kho bên trên thanh chế độ để xuất kho vật liệu dùng để đưa đi gia công.

*

Đối với các chi phí trực tiếp thì NSD cần chọn đối tượng tập hợp bỏ ra phí (đối tượng THCP) Kiểm tra chứng từ xuất kho, kế tiếp nhấn Cất.Bước 4: nhận hóa 1-1 về chi tiêu gia công Vào phân hệ Quỹtab Thu, bỏ ra tiền, chọn tác dụng ThêmChi tiền.

*

Khai báo triệu chứng từ phiếu bỏ ra về giá cả giá công đối với sản phẩm đi gia công kho.

Lưu ý: Kế toán đề xuất chọn đối tượng người tiêu dùng THCP tương ứng

Nhấn Cất.Bước 5: Nhập kho kết quả gia côngVào phân hệ Khotab Nhập, xuất kho, chọn tính năng ThêmNhập kho:Chọn loại hội chứng từ là Thành phẩm sản xuất.

*

Khai báo chứng từ nhập kho và con số thành phẩm ngừng được nhập kho. Lưu ý: NSD buộc phải chọn đối tượng người sử dụng THCP tương ứng, kế tiếp nhấn Cất.

Lưu ý: Đơn giá chỉ của kết quả nhập kho đang được hệ thống tính và cập nhật sau khi kế toán thực hiện ngừng việc tính giá bán trên phân hệ Giá thành.

Bước 6: xác định kỳ tính giá chỉ thànhVào phân hệ Giá thànhtab Sản xuất tiếp tục – Giản đơn, chọn chức năng Thêm.

*

Chọn kỳ tính ngân sách và đối tượng người sử dụng tập hợp chi phí đã được khai báo ở bước 2.Sau lúc khai báo xong, nhận Cất.Bước 7: Tính chi phí sản phẩmVào phân hệ Giá thànhtab Sản xuất liên tục – Giản đơn, tại màn hình danh sách nhận chuột phải và chọn công dụng Tính giá thành

*

Chọn kỳ tính giá bán thành, kế tiếp nhấn Đồng ý, khối hệ thống sẽ có thể chấp nhận được kế toán tiến hành tính ngân sách chi tiêu theo phương pháp giản đối chọi theo 3 cách sau: Bước 1: Phân bổ chi phí chung => hệ thống sẽ auto tổng hợp các chứng từ bỏ xuất kho vật liệu (TK 621), hạch toán túi tiền lương (TK 622), chi phí sản xuất phổ biến (TK 627) chưa xuất hiện thông tin Đối tượng tập hợp chi phí để triển khai việc phân bổ chi phí:

*

Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn phân chia theo một trong số tiêu thức sau: Nguyên vật tư trực tiếp, Nhân công trực tiếp, Chi phí trực tiếp hoặc Định mức.

Xem thêm: Hôm Nay Ngày Lễ Gì Nhỉ Ngày, Hôm Nay Là Ngày Con Giáp Gì Theo Lịch Âm

*

Nhấn Phân bổ, hệ thống sẽ auto phân bổ ngân sách chi tiêu theo từng đối tượng người dùng tập hợp chi phí trong kỳ tính giá chỉ thành.Sau khi phân bổ xong, thừa nhận Tiếp theo.

Lưu ý:

1. Khối hệ thống sẽ không tổng hợp những chứng từ bỏ hạch toán sẽ có thông tin Đối tượng tập hợp ngân sách chi tiêu để tiến hành phân bổ túi tiền chung.2. Rất có thể kiểm tra list chứng được tổng hợp nhằm phân bổ ngân sách chung bằng cách sử dụng chức năng Xem tại cột Chi tiết bệnh từ trên tab Xác định túi tiền phân bổ.3. Để phân bổ được chi tiêu chung theo Định mức, kế toán cần vào thực đơn Nghiệp vụGiá thànhKhai báo định nấc phân bổ túi tiền theo đối tượng người dùng tập hợp đưa ra phí nhằm khai báo định mức ngân sách chi tiêu cho từng đối tượng người sử dụng tập hợp bỏ ra phí.4. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng cách thức giá vốn bình quân, trước khi tiến hành phân bổ túi tiền chung rất cần phải thực hiện công dụng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho.5. Nếu chọn tác dụng Lấy lại dữ liệu, các thông tin cấu hình thiết lập phục vụ cho vấn đề phân bổ chi tiêu chung trước đó có khả năng sẽ bị xóa đi cùng kế toán phải thực hiện lại việc khai báo.6. Sau khi tính túi tiền xong, hoàn toàn có thể kiểm tra thông tin ngân sách chi tiêu chung được phân chia trên tab Bảng phân bổ giá cả chung của màn hình danh sách kỳ tính giá chỉ thành.

Bước 2: Đánh giá chỉ dở dang cuối kỳ => ngôi trường hợp ngừng kỳ tính ngân sách chi tiêu vẫn còn có các kết quả chưa thêm vào xong, kế toán tài chính cần xác định giá trị dở dang vào cuối kỳ cho từng đối tượng người sử dụng tập hợp chi phí:

*

Lựa chọn reviews dở dang theo một trong số tiêu thức sau: Sản phẩm kết thúc tương đương, Theo nguyên vật liệu trực tiếp hoặc Theo định mức, tiếp nối nhập số lượng dở dang và phần trăm % dứt cho từng thành phẩm.Nhấn Tính ngân sách chi tiêu dở dang, hệ thống sẽ tự động hóa xác định giá thành dở dang mang lại từng đối tượng người dùng tập hợp bỏ ra phí.Sau khi đánh giá chi phí dở dang xong, dấn Tính giá thành.

Lưu ý:

1. Để review được ngân sách chi tiêu dở dang vào cuối kỳ theo Định mức, kế toán đề nghị vào thực đơn Nghiệp vụGiá thànhSản xuất tiếp tục giản đơnKhai báo định mức ngân sách thành phẩm để khai báo định mức chi tiêu cho từng thành phẩm.2. Sau khi tính túi tiền xong, có thể kiểm tra tin tức dở dang cuối kỳ trải qua Bảng tập hợp giá thành theo yếu tố hoặc Bảng tập hợp chi tiêu theo khoản mục (chức năng chuột đề nghị tại screen danh sách kỳ tính giá bán thành).

Bước 3: Tính giá chỉ thành => sau thời điểm thực hiện tác dụng Tính giá chỉ thành ngơi nghỉ bước đánh giá dở dang, hệ thống sẽ tự động hóa lập bảng tính giá chỉ thành:

*

Sau khi tiến hành tính túi tiền xong, kế toán vẫn thực hiện tác dụng Cập nhật giá bán nhập kho để update giá thành vừa tính của những thành phẩm vào những chứng từ bỏ nhập kho đang lập ở bước 5. Ngoài ra kế toán có thể cập nhật luôn giá xuất kho cho các thành phẩm đó bằng cách chọn chức năng Cập nhật giá bán xuất khoKiểm tra lại bảng tính giá bán thành, tiếp đến nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Sau khoản thời gian tính chi tiêu xong, hoàn toàn có thể kiểm tra lại giá thành của từng kết quả trên tab Bảng tính giá thành của screen danh sách kỳ tính giá bán thành.2. Ngôi trường hợp muốn kiểm tra lại những khoản ngân sách chi tiêu trực tiếp ship hàng cho vấn đề tính chi phí hoặc các khoản ngân sách chi tiêu làm giảm ngay thành của thành phẩm, kế toán dấn chuột phải tại màn hình hiển thị danh sách kỳ tính chi tiêu và chọn công dụng Tập hợp chi tiêu trực tiếp hoặc Tập vừa lòng khoản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá thành.3. Khi kế toán tài chính thực hiện update giá nhập kho cho các thành phẩm trong kỳ tính giá bán thành, thì khối hệ thống cũng auto tính luôn giá nhập kho cho những thành phẩm đó.4. Sau khoản thời gian kế toán thực hiện cập nhật giá xuất kho kết quả thì khối hệ thống cũng tự động hóa tính giá chỉ xuất kho cho các thành phẩm đó

Bước 8: Kết chuyển các ngân sách phát sinh vào kỳ tính giá cả để khẳng định tổng chi phí cho các sản phẩm xong xuôi (Bước này chỉ áp dụng với Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tứ 200)Vào phân hệ Giá thànhtab Sản xuất thường xuyên – Giản đơn, tại màn hình hiển thị danh sách dấn chuột yêu cầu và chọn tính năng Kết chuyển chi phí.Chọn kỳ tính giá bán thành, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí của những tài khoản 621, 622, 627… để kết đưa sang 154:

*

Kiểm tra lại chứng từ kết chuyển, kế tiếp nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Trường hợp ước ao xem lại những chứng từ kết chuyển giá cả đã lập trước đó, kế toán chọn chức năng Duyệt trên triệu chứng từ Kết chuyển ngân sách chi tiêu để tìm kiếm.2. Thao tác giống như khi tính giá cả cho sản phẩm đưa theo gia công tính theo phương pháp Hệ số, tỷ lệ