Bái sư

Điều kiệnSư phụ phải đạt đắng cấp từ 51 trở lên mới có thể nhận đệ tửĐệ tử phải đạt đẳng cấp từ 15 đến 50 mới có thể tiến hành bái sưCách thức

Sư phụ nhấnCTRLnhấp chuột phảiđể mở bảng thu nhận đệ tử .

Đang xem: Chiến trường viễn cổ phong thần

*

Sau khi thu nhận đệ tử sẽ xuất hiện một bảng hội thoại có phần thu nhận đệ tử.

*

Nếu nhấn xác nhận thì sẽ xuất hiện bảng thông báo chúc mừng hai nhân vật đã bái sư thành công

Lưu ý

Đôi bên đều có thể đơn phương hủy bỏ quan hệ sư đồ. Để có thể hủy bỏ quan hệ sư đồ chọn nhấnF6 click chuột phảiđể có thể hủy bỏ quan hệ.

Xuất sư

Cách Thức

Đệ tử và sư phụ cầntổ độicùng nhau đến gặpHoàng Phi Hổtại Triều Ca nhận nhiệm vụ

*

Sau đó vào chiến trườngViễn Cổvà lần lượt đối thoại với Hiên Viên, Thần Nông và Xi Vưu

*

Sau khi tiến hành hội thoại với Hiên Viên, Thần Nông và Xi Vưu sẽ có thể tiến hành xuất sư.

Lưu ý

Người chơi khi đạt đến đẳng cấp 50 mới có thể xuất sư.

Phần ThưởngĐồ đệ sẽ nhận được1.000.000 trị kinh nghiệm(không cộng dồn) cùng nhữngtrang bịhoặcpháp bảoquý báuSư phụ nhận được15 điểm sư đồvàpháp bảoquý báu

Hệ thống nhiệm vụ Sư Đồ

Nhiệm vụ Trừ YêuNhiệm vụ

Hai thầy trò cần tổ đội cùng nhau để đệ tử có thể tiếp nhận nhiệm vụ với Võ Sư tại các Tân Thủ Thôn để có thể thực hiện nhiệm vụ trừ yêu

*

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, đệ tử sẽ nhận được yêu cầu từ ../../images/ đi tiêu diệt loại quái theo yêu cầu. Đồng thời đệ tử sẽ nhận đượcvòng sáng Nhân giả bảo hộgiúp tăng kinh nghiệm trong nửa giờ. Khi đứng trong vòng sáng của Nhân giả tiêu diệt đúng lượng quái theo yêu cầu thì có thể hoàn trả nhiệm vụ.

Xem thêm:

*

Phần Thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ quay về phục mệnh choVõ Sưtại các Tân Thủ Thôn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và sư phụ sẽ nhận được hai điểm sư đồ.

Nhiệm vụ Thám Hiểm Mê CungNhiệm vụ

Đối với nhiệm vụThám Hiểm Mê Cungcăn cứ vào đắng cấp của đệ tử mà có thể tiếp nhận nhiệm vụ ở những nơi khác nhau.

Đẳng cấp 26 đến 35có thể gặpThổ Hành Tôntại Triều Ca để nhận nhiệm vụ “Hoang Mạc Thí Luyện”.

*

Đẳng cấp từ 31 đến 40có thể đến gặpNa Tratại Tây Kỳ để nhận nhiệm vụ “Đông Hải Thí Luyện”

*

Đẳng cấp từ 36 đến 45có thể đến gặpHoàng Thiên Hóatại Triều Ca để nhận nhiệm vụ “Hiên Viên Thí Luyện”

*

Đẳng cấp từ 41 đến 50có thể đến gặpDương Tiễntại Tây Kỳ để nhận nhiệm vụ “Băng Xuyên Thí Luyện”.

Xem thêm:

*

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, đệ tử sẽ được đứng trong vòng sáng của Dũng giả liên tục trong 30 phút

*

Tại mỗi tầng của mê cung, đệ tử đối thoại với Đại Phu sẽ được hồi đầy máu và mana, trước khi vòng sáng của Dũng Giả mất đi phải phục mệnh Đại phu tại mỗi tầng của Mê cung, nếu hoàn thành xem như thí luyện thành công.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *