Home/ Môn học/Toán/1. Tất cả bao nhiêu số bao gồm 3 CS mà chia hết mang đến 3 với CS hàng ngàn gấp 3 CS ĐV 492. Mang đến 4 chữ số: 0; 1; 3; 5. Lập được bao nhiêu số thập phân có đủ 4 chữ s

1. Gồm bao nhiêu số bao gồm 3 CS mà phân chia hết đến 3 và CS hàng trăm gấp 3 CS ĐV 492. đến 4 chữ số: 0; 1; 3; 5. Lập được từng nào số thập phân bao gồm đủ 4 chữ s

1. Gồm bao nhiêu số tất cả 3 CS mà chia hết đến 3 với CS hàng trăm ngàn gấp 3 CS ĐV 492. Cho 4 chữ số: 0; 1; 3; 5. Lập được từng nào số thập phân có đủ 4 chữ số trên mà lại phần thập phân không thực sự 2 chữ số.Bạn sẽ xem: Có toàn bộ bao nhiêu số gồm 3 chữ số phân chia hết mang đến 3 nhưng mà chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị?


*

Đáp án:

1. 10 số

2. 12 số

Giải thích công việc giải:

1. Chữ số hàng trăm ngàn gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị chức năng nên chữ số hàng nghìn là số đông chữ số chia hết đến 3.chữ số hàng trăm ngàn là 3, 6, 9.vậy ta bao gồm chữ số hàng đơn vị chức năng tương ứng là 1, 2, 3.vì là số bao gồm 3 chữ số chia hết mang đến 3 buộc phải tổng những chữ số ở sản phẩm trăm, hàng chục, hàng đơn vị là số phân chia hết cho 3xét chữ số 3 ở hàng trăm: 321, 351,381xét chữ số 6 ở hàng trăm: 612, 642, 672xét chữ số chín ở mặt hàng trăm: 903, 933, 963, 993⇒có tất cả 10 số.

Bạn đang xem: Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3 mà chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị?

2.Từ 4 chữ số 0, 1, 3 và 5, ta có thể viết được:

10,35; 10,53; 13,05; 15,03; 30,15; 30,51; 31,05; 35,01; 50,13; 50,31; 53,01; 53,10.

Xem thêm: 10 + Cách Phối Đồ Local Brand Cho Nữ Hay Nhất 2022, Thẻ: Cách Phối Đồ Local Brand Cho Nữ

⇒Lập được 12 số


*

tuenhi 0 Reply

`1.`

Ta có:

Chữ số hàng ngàn gấp `3` lần chữ số hàng đơn vị nên chữ số hàng trăm ngàn là hầu như chữ số phân tách hết cho `3`

Chữ số hàng trăm ngàn là: `3, 6, 9`

Vậy ta có chữ số hàng đơn vị chức năng tương ứng là: `1, 2, 3`

Vì là số bao gồm `3` chữ số phân tách hết đến 3 yêu cầu tổng những chữ số ở mặt hàng trăm, sản phẩm chục, hàng đơn vị là số phân tách hết mang đến `3`.

Xét chữ số `3` ở hàng trăm: `321, 351, 381`

Xét chữ số `6` ở hàng trăm: `612, 642, 672`

Xét chữ số `9` ở sản phẩm trăm: `903, 933, 963, 993`

`⇒` Có toàn bộ `10` số.

`2.`

Từ `4` chữ số `0, 1, 3` và `5`, ta hoàn toàn có thể viết được:

+ `10, 35`; `10, 53`

+ `13, 05`; `15, 03`

+ `30, 15`; `30, 51`

+ `31, 05`; `35, 01`

+ `50, 13`; `50, 31`

+ `53, 01`; 53, 10`

Leave an answer

Name*

E-Mail*

trang web

Featured image Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )

Answer*

Click here to lớn cancel reply.Maria
*

About Maria Đặt câu hỏi