Cấu trúc ngữ pháp cùng từ vựng giờ Anh là hai phần sẽ phải học lúc muốn tốt ngoại ngữ. Đặc biệt, kết cấu ngữ pháp rất nặng nề học, cực nhọc nhớ cùng câu bị động là 1 trong trong trong những kết cấu khó độc nhất trong phần học tập này. Hôm này để giúp chúng ta có thể nắm chắc kiến thức và kỹ năng về câu bị động, Step Up sẽ hiểu rõ từng bên trong thể thụ động để các bạn nhớ từ phương pháp đến cách dùng cùng ứng dụng chúng nó vào bài tập câu bị động, giúp bạn không nhầm lẫn vào quá thay đổi từ thể dữ thế chủ động sang bị động nhé. Mang giấy và cây viết cùng học luôn với Step Up nào!

Cùng xem thêm cách đưa câu thẳng sang gián tiếp trong giờ Anh đúng mực nhất:


Nội dung bài viết


Định nghĩa câu bị động

Câu bị động (Passive Voice) là câu mà nhà ngữ là tín đồ hoặc thứ chịu ảnh hưởng tác động của hành động, dùng để làm nhấn to gan lớn mật đến đối tượng người tiêu dùng chịu tác động ảnh hưởng của hành động đó. Thời của câu bị động buộc phải tuân theo thời của câu nhà động.

Bạn đang xem: Câu bị động trong tiếng anh: định nghĩa, cấu trúc, cách dùng và bài tập

Cấu trúc câu bị động

*

My mother is washing apples in the yard.

Mẹ tôi đang rửa táo bị cắn ở không tính sân.

→ Apples are being washed in the yard by my mother.

Táo đang rất được rửa ở quanh đó sân bởi người mẹ tôi.

Các bước chuyển từ bỏ câu dữ thế chủ động sang tiêu cực trong thì giờ đồng hồ Anh

3.1 các bước đổi khác sang câu bị động

Đầu tiên, xác minh tân ngữ trong câu chủ động và đưa thành công ty ngữ đến câu bị động.

Tiếp đến, xác minh thì vào câu dữ thế chủ động rồi hoạt động từ về thể bị động, chuyển động từ thành dạng “tobe + Ved/P2” và phân tách động từ “tobe” theo đúng thì của câu công ty động, không thay đổi cách chia dạng số ít, số các theo chủ ngữ.

Cuối cùng, nếu công ty ngữ vào câu công ty động xác minh thì đưa thành tân ngữ trong câu bị động và thêm “by” phía trước. Hầu hết chủ ngữ không xác định thì thể bỏ qua, lấy ví dụ them, people…

*

I planted a flower plant in the garden.

Tôi sẽ trồng một cây hoa ở trong vườn.

→ A flower was planted in the garden (by me).

Một cây hoa được trồng làm việc trong vườn (bởi tôi).

Cấu trúc tiêu cực với các thì trong giờ Anh:

ThìCâu nhà độngCâu bị động
Hiện tại đơnS + V(s/es) + O

Ví dụ: Jane buy oranges in supermarket. 

Jane cài cam ở hết sức thị

S + am/is/are + P2 + by O

=> Oranges are bought in supermarket by Jane. 

Cam được download ở ăn uống bởi Jane

Hiện tại tiếp diễnS + am/is/are + V-ing + O

Ví dụ: Jane is buying oranges in supermarket. 

S + am/is/are + being + P2 + by O

=> Oranges are being bought in supermarket by Jane. 

Hiện tại hoàn thànhS + have/has + P2 + O

Ví dụ: Jane has bought oranges in supermarket. 

S + have/has + been + P2 + by O

=> Oranges have been bought in supermarket by Jane. 

Quá khứ đơnS + Ved + O

Ví dụ: Jane bought oranges in supermarket.

S + was/were + P2 + by O

=> Oranges were bought in supermarket by Jane.

Quá khứ tiếp diễnS + was/were + V-ing + O

Ví dụ: Jane was buying oranges in supermarket. 

S + was/were + being + P2 + by O

=> Oranges were being bought in supermarket by Jane. 

Quá khứ hoàn thànhS + had + P2 + O

Ví dụ: Jane had bought oranges in supermarket. 

S + had + been + P2 + by O

=> Oranges had been bought in supermarket by Jane.

Tương lai đơnS + will + V-infi + O

Ví dụ: Jane will buy oranges in supermarket. 

S + will + be + P2 + by O

=> Oranges will be bought in supermarket by Jane.

Tương lai hoàn thànhS + will + have + P2 + O

Ví dụ: Jane will have bought oranges in supermarket. 

S + will + have + been + P2 + by O

=> Oranges will have been bought in supermarket by Jane. 

Tương lai gầnS + am/is/are going khổng lồ + V-infi + O

Ví dụ: Jane is going lớn buy oranges in supermarket. 

S + am/is/are going to + be + P2+ by O

=> Oranges are going lớn be bought in supermarket by Jane. 

Động từ khuyết thiếuS + ĐTKT + V-infi + O

Ví dụ: Jane should buy oranges in supermarket. 

S + ĐTKT + be + P2 + by O

=> Oranges should be bought in supermarket by Jane.

3.1 Những để ý khi gửi sang câu thụ động trong tiếng Anh

Như bạn thấy câu tiêu cực được chuyển từ câu dữ thế chủ động sang đề xuất rất rất dễ khiến nhầm lẫn khi bạn chia đụng từ và khẳng định chủ ngữ chính, bởi vậy khi đưa sang câu tiêu cực hãy để ý một chút hầu hết phần sau nhé:

Nội cồn từ không cần sử dụng ở dạng bị động:

Ví dụ: cry, die, arrive, disappear, wait, hurt… Eg: Jane’s foot hurts

Trường hợp trong câu chủ động có nhị tân ngữ:

Ta gồm thể lựa chọn một trong 2 chủ ngữ cai quản ngữ bao gồm cho câu thụ động (ưu tiên tân ngữ chỉ người) hoặc chuyển thành 2 câu bị động.

S + V + Oi + Od

Oi (indirect object): tân ngữ loại gián tiếpOd (direct object): tân ngữ trực tiếp

=> gửi sang câu bị động sẽ có được 2 trường vừa lòng sau:

Trường vừa lòng 1: mang tân ngữ loại gián tiếp lên thống trị ngữ cho câu bị động

S + be + P2 + Od

Trường đúng theo 2: rước tân ngữ thẳng lên thống trị ngữ đến câu bị động:

S + be + P2 + giới trường đoản cú + Oi

Ví dụ:

He gave me a banana yesterday.

(me là tân ngữ loại gián tiếp còn an táo apple là tân ngữ trực tiếp)

=> Bị động: 

Trường hòa hợp 1: I was given an táo khuyết yesterday.

Trường thích hợp 2: A banana was given to lớn me yesterday.

Nếu nhà ngữ vào câu là: me/him/her/it/us/you/them/someone/somebody/people thì hoàn toàn có thể bỏ khi gửi sang câu bị động.

Ví dụ:

Someone broke the mirror of my car.

→ The mirror of my car was broken.

Trong câu dữ thế chủ động có trạng ngữ chỉ chỗ chốn, khi gửi sang câu bị động thì đặt trạng ngữ chỉ nơi chốn trước by + tân ngữ.

Ví dụ:

Jin bought apples at market.

→ Apples were bought at market by Jin.

Với câu dữ thế chủ động có trạng ngữ chỉ thời gian, khi gửi sang câu tiêu cực thì đặt trạng ngữ chỉ vài ngày sau by + tân ngữ.

Ví dụ:

Jane used the computer 5 hours ago.

→ The computer was used by Jane 5 hours ago.

Nếu câu dữ thế chủ động có cả trạng ngữ chỉ nơi chốn và trạng ngữ chỉ thời gian, khi đưa sang câu tiêu cực thì tuân theo quy tắc:

S + be + Ved/P2 + địa điểm + by + tân ngữ + thời gian

Ví dụ:

Ms.Lan threw the garbage in front of my house last night.

→ The garbage was threw in front of my house by Ms.Lan last night.

Khi công ty ngữ trong câu chủ động là phủ định như no one, nobody, none of… thì khi gửi sang câu bị động, ta chia động từ thụ động ở dạng đậy định.

Ví dụ:

No one can wear this red dress

→ This red dress cannot be worn.

Trong một số trường hòa hợp to be/to get + P2 không mang nghĩa bị động khi sử dụng để:

– Chỉ tình huống, tâm lý mà nhà ngữ trong câu đang gặp mặt phải

Ví dụ:

He got lost his wallet at the museum yesterday.

– Chỉ việc chủ ngữ trong câu tự có tác dụng hành động

Ví dụ:

The girls gets dressed very quickly.Mọi sự biến hóa về thời và thể trong câu đều nhằm vào đụng từ khổng lồ be, còn phân từ 2 thì giữ lại nguyên.

Xem thêm: Hôn Nhau Cởi Quần Áo Lãng Mạn Trong Phòng Ngủ Kèm Clip Cực Nét

to be made of: được làm bởi (chất liệu tạo nên sự vật)

Ví dụ: This chair is made of wood

to be made from: được gia công ra từ (nguyên vật liệu bị thay đổi khỏi trạng thái ban đầu để tạo ra sự vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: được làm bằng (quá trình làm ra vật)

Ví dụ: This egg tart was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.

to be made with: được gia công với (chỉ một trong những nhiều cấu tạo từ chất làm đề nghị vật)

Ví dụ: This chicken soup tastes good because it was made with a lot of spices.

Các dạng vào câu bị động

1. Câu bị động với những động từ có nhị tân ngữ như: give, lend, send, show, buy, make, get, … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ:

She sends her relative a letter. 

→ Her relative was sent a letter.

A letter was sent to lớn her relative

2. Câu bị động tất cả động từ tường thuật như: assume, think, consider, know, believe, say, suppose, suspect, rumour, declare, feel, find, know, report,…

S: chủ ngữ; S’: chủ ngữ bị động

O: Tân ngữ; O’: Tân ngữ bị động

S + V + that + S’ + V’ + O …

=> phương pháp 1: S + be + Ved/P2 + lớn V’

bí quyết 2: It + be + Ved/P2 + that + S’ + V’

Ví dụ:

People say that she is very rich.

→ She is said to lớn be very rich.

→ It’s said that she is very rich.

3. Lúc câu dữ thế chủ động là câu nhờ vào vả như: have, get, make

Have:

S + have + Sb + V + O …

–> S + have + O + P2 + (by Sb)

Ví dụ:

Jan has her daughter buy a cup of coffee.

→ Jan has a cup of coffee bought by her daughter. 

Make:

S + make … + Sb + V + O …

=> Sb + be + made + to lớn V + O …

Ví dụ:

Brian makes the hairdresser cut his hair.

→ His hair is made khổng lồ cut by the hairdresser.

Get:

S + get + Sb + to V + O …

–> S + get + O + khổng lồ be + P2 (by Sb)

Ví dụ:

Linda gets her husband to lớn clean the kitchen for her. 

→ Linda gets the kitchen cleaned by her husband. 

4. Khi câu chủ động là câu hỏi: Thể tiêu cực của câu hỏi Yes/No

Do/does + S + V-infi + O …?

=> Am/ is/ are + S’ + Ved/P2 + (by O)?

Ví dụ:

Do you clean your bedroom? 

→ Is your bedroom cleaned (by you)?

Did + S + V-infi + O…?

=>Was/were + S’ + Ved/P2 + by + …?

Ví dụ:

Can you bring your workbook to lớn my desk?

→ Can you workbook be brought to my desk?

Modal verbs + S + V-infi + O + …?

=> Modal verbs + S’ + be + Ved/P2 + by + O’?

Ví dụ:

Can you move the table? 

→ Can the table be moved? 

Have/has/had + S + Ved/P2 + O + …?

=> Have/ has/ had + S’ + been + Ved/P2 + by + O’?

Ví dụ:

Has he done his homework? 

→ Has his homework been done (by his)? 

5. Câu bị động với những động từ chỉ quan liêu điểm, chủ kiến như: think/ say/ suppose/ believe/ consider/ report…

Ví dụ:

People think she bought the flower in the opposite store. 

→ It is thought that she bought the flower in the opposite store.

She is thought to lớn have bought the flower in the opposite store.

6. Câu bị động với các động từ chỉ giác quan liêu như: see, hear, watch, look, notice,….

S + P2 + Sb + Ving. (nhìn/ xem/ nghe… ai đó đang làm cho gì)

Diễn tả hành động đang xẩy ra bị 1 hành vi khác xen vào hoặc bài toán ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm những gì và chỉ thấy một trong những phần của hành động. 

Ví dụ:

He watched them playing basketball. 

→ They were watched playing basketball. 

S + P2 + Sb + V. (nhìn/ xem/ nghe… ai đó làm cho gì)

Ai đó chứng kiến người khác làm cái gi từ đầu mang đến cuối.

Ví dụ:

I heard her cry.

→ She was heard to cry. 

7. Lúc câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

Khẳng định: 

V + O Let + O + be + P2

Phủ định:

Don’t + V + O Don’t let + O + be + P2

Ví dụ:

Do the exercise!

→ Let the exercise be done!

Don’t leave her alone!

→ Don’t let her be left alone!

* Câu mệnh lệnh chủ động cũng có thể chuyển thành thụ động với SHOULD trong một vài tình huống:

Ví dụ:

Don’t use the telephone in case it breaks down.

–> The telephone shouldn’t be used in case it break down.

Một số cấu tạo câu bị động dạng đặc biệt quan trọng thường gặp

1. Chuyển câu dữ thế chủ động có thực hiện to-V thành bị động: S + V + Sb + to lớn V + O

* bí quyết 1: nếu như tân ngữ sau to lớn V trong câu chủ động cũng đó là chủ ngữ trong câu bị động: 

S + V + khổng lồ be + P2 + (by Sb)

Ví dụ:

I want you khổng lồ teach me

–> I want lớn be taught by you.

* bí quyết 2: ví như tân ngữ sau khổng lồ V vào câu dữ thế chủ động khác với chủ ngữ vào câu bị động: 

S + V + O + khổng lồ be + P2 + (by Sb)

Ví dụ:

I want him khổng lồ repair my car

–> I want my car to be repaired by him

* giải pháp 3: có thể dùng Sb trong câu nhà động cai quản ngữ của câu bị động: 

Sb + be + P2 + to V + O

Ví dụ:

People don’t expect the police lớn find out the stolen money.

–> The police aren’t expected to find out the stolen money.

2. Cấu trúc: S + V1 + V-ing + O + …

=> S + V + (that) + O + should be + P2 +

Ví dụ:

She suggests drinking wine at the party.

–> She suggests that wine should be drunk at the party.

3. Cấu trúc: S + V1 + Sb + V-ing + O 

=> S + V + being + P2 + O

Ví dụ:

She remember people taking her lớn the amusement park.

-> She remember being taken to the amusement park.

4. Chuyển câu dữ thế chủ động dùng hễ từ nguyên thể không có to sau những V chỉ giác quan thành câu bị động, thay đổi V thành to lớn V khi đưa sang bị động:

S + see / taste/ watch / hear / look / catch … + Sb + V + O

=> S + be + seen / tasted/ watched / heard / looked / caught … + lớn V + O

Ví dụ:

I sometimes see him go out.

-> He is sometimes seen lớn go out.

5. Chuyển câu dữ thế chủ động có V-ing sau những V chỉ giác quan sang bị động, khi đưa sang bị động, V-ing vẫn giữ nguyên là V-ing:

S + see / taste/ watch / hear / look / catch … + Sb + V-ing + O

=> S + be + seen / tasted/ watched / heard / looked / caught …+ V-ing + O

Ví dụ:

I see him bathing her dog now.

-> He is seen bathing her dog now. We heard her singing loudly .

6. Cấu tạo bị động với câu mang định: It + be + adj + to lớn V + O

=> It + be + adj + for + O + khổng lồ be + P2 ….

Ví dụ:

It’s very difficult to study Japanese.

-> It’s very difficult for Japanese khổng lồ be studied.

7. Cấu trúc: It + be + my/ your/ his/ her/ their/ our… + duty + to-V + O

=> I/ You/ He/ She/ They/ We + be + supposed + to V + O

Ví dụ:

It’s their duty to vì chưng this job.

–> They are supposed to vị this job.

8. Mẫu câu dữ thế chủ động với “to let” khi đưa sang bị động buộc phải được thay thế bằng dạng tiêu cực của ALLOW + to lớn V:

S + let + … + V

=> Sb + be + allowed + to V …

Ví dụ:

She let him enter the room.

–> He was allowed to lớn enter the room.

9. Cấu trúc: Sb + need / deserve + to lớn V + Sth + …

=> Sth + need/ deserve + V-ing …

Ví dụ:

We need khổng lồ water the flowers everyday.

–> The flowers need watering everyday.

Phân biệt phương pháp dùng by với with

Nếu là bạn hoặc thứ trực tiếp khiến ra hành động thì dùng ‘by’, con gián tiếp gây ra hành động thì cần sử dụng ‘with’

Ví dụ:

The rabbit was shot with the gun.

–> The rabbit was shot by the hunter.

Bài tập câu bị động trong giờ đồng hồ Anh với đáp án

*

Bài 1: Chuyển các câu sau lịch sự câu bị động

Emma ordered this air ticket for her mother. She lends her friend his new dress. He left his relatives seven million dollars. The cửa hàng manager handed these gifts lớn the customer. The board of directors awarded the first prize to lớn the outstanding employee. Has she sent the christmas cards to her family? We gave Anna some apples & some rose flowers. My father moved the fridge lớn the second floor. My mother bought some cups of coffee to the visitors in the kitchen. The manager didn’t take the lưu ý to the assistant.

Bài 2: phân tách dạng đúng của cồn từ trong ngoặc

Brian had his car (repair) ………….. By a mechanic. John got David (type) ……………… his paper. We got our house (paint) ……………… last month. Dr James is having the students (write ) ………………. A composition Laura got her transcripts (send) ………………. Khổng lồ the university. Daniel is having his hair (cut) ………………… tomorrow. Will Mrs. Ellen have the porter (carry) ………………. Her luggage khổng lồ her car?

Đáp án:

Bài 1:

This air ticket was ordered for Emma’s mother. Her new dress are lent to her friends (by her). Seven million dollars was left to his relatives (by him). These gifts were handed to the customer (by the shop manager). The first prize was awarded lớn the outstanding (by the board of directors). Have the christmas cards been sent lớn her family? Ann was given some apples và some rose flowers (by us). The fridge was moved lớn the second floor (by my father). Some cups of coffee were brought lớn the visitors in the kitchen (by my mother). The chú ý wasn’t taken khổng lồ the assistant (by the manager).

Bài 2:

repaired to type painted write sent cut carry

Trên phía trên là toàn thể kiến thức về câu bị động, hãy học tập thật kĩ và bổ sung tốt vào phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh các bạn còn yếu. Tiếng Anh Free ý muốn rằng sau bài học kinh nghiệm này, bạn sẽ không còn do dự khi chuyển một câu dữ thế chủ động sang câu bị động nữa.

Ngoài ra, hãy phối kết hợp việc học tập ngữ pháp tiếng Anh cùng việc bổ sung cập nhật thêm các cách thức học từ bỏ vựng giờ Anh nhằm đạt hiệu quả tối đa khi học môn nước ngoài ngữ này nhé. Cùng xem thêm các phương pháp học tập từ vựng tiếng anh hiệu quả tiết kiệm thời gian với sách Hack óc 1500: cùng với 50 unit thuộc những chủ đề không giống nhau, thường dùng trong giao tiếp hằng ngày như: sở thích, trường học, du lịch, nấu nướng ăn,..Bạn sẽ tiến hành trải nghiệm với phương thức học thông minh thuộc truyện chêm, âm thanh tương tự và phát âm shadowing và thực hành thực tế cùng ứng dụng Hack Não nhằm ghi nhớ nhiều năm hạn các từ vựng tiếng Anh đang học.