Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ đồng hồ ?

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một đồng hồ thời trang bị chạy chậm rãi 7 phút. Lúc này đang là 11 giờ 5 phút. Hỏi đồng hồ thời trang đó sẽ chỉ mấy giờ?

A. 10 giờ 58 phút B. 11 giờ

C. 11 giờ 12 phút D. 11 giờ 19 phút


Bạn đang xem: Đồng hồ chỉ 12 giờ

*

Đồng hồ A ứng với giải pháp đọc…….d) 9 giờ kém 15 phút

Đồng hồ B ứng với bí quyết đọc…….d) 12 giờ yếu 5 phút

Đồng hồ nước C ứng với bí quyết đọc…….e) 10 giờ yếu 10 phút

Đồng hồ D ứng với phương pháp đọc…….b) 4 tiếng 15 phút

Đồng hồ nước E ứng với phương pháp đọc…….a) 3 giờ 5 phút

Đồng hồ nước G ứng với giải pháp đọc…….c) 7 giờ trăng tròn phút

Mỗi đồng hồ thời trang ứng với phương pháp đọc nào:

a) 3 giờ 5 phút

b) 4 tiếng 15 phút

c) 7 giờ 20 phút

d) 9h kém 15 phút

e) 10 giờ nhát 10 phút

g)12 giờ nhát 5 phút


Xem thêm: Cách Lấy Lại Mât Khẩu Facebook Bằng Số Điện Thoại, Email Khi

*

Đồng hồ A ứng với biện pháp đọc…….d) 9h kém 15 phút

Đồng hồ B ứng với giải pháp đọc…….d) 12 giờ kém 5 phút

Đồng hồ C ứng với phương pháp đọc…….e) 10 giờ hèn 10 phút

Đồng hồ nước D ứng với phương pháp đọc…….b) 4 giờ đồng hồ 15 phút

Đồng hồ E ứng với phương pháp đọc…….a) 3h 5 phút

Đồng hồ nước G ứng với giải pháp đọc…….c) 7 giờ 20 phút

Một chiếc đồng hồ mỗi giờ cấp tốc 15 giây sáng hôm nay người ta để đồng hồ thời trang chỉ đúng 6 giờ. Hỏi sau 1 ngày 12 giờ đồng hồ chiếc đồng hồ đeo tay đó chỉ đúng mấy tiếng , mấy phút

Đổi một ngày 12 giờ đồng hồ = 36 giờ

Sau 1 ngày 12 giờ, chiếc đồng hồ thời trang đó nhanh được số phút là:

36 x 15 = 540 ( giây) = 9 phút

Sau 1 ngày 12 giờ, dòng dồng hồ đó chỉ đúng số giờ, số phút là:

12 giờ đồng hồ + 6 giờ + 9 phút = 18 giờ đồng hồ 9 phút

Đ/S: 18 giờ đồng hồ 9 phút

mỗi giờ kim phút của đồng hồ chạy được 1 vòng hội từ 3 giờ 15 phút đến 9 giờ 45 phút kim phutcủa đồng hồ đeo tay chạy qua số 12 mấy lần.Bạn vẫn xem: Đồng hồ chỉ 12 giờ

Một tiếng kim phút của đồng hồ đeo tay quay được một vòng. Hỏi từ 3 giờ 15 phút đến 9 giờ 45 phút, kim phút của đồng hồ thời trang đi qua số 12 mấy lần?Làm được mình mang đến 3 tick!

9h45p - 3h15p = 6h30p

Sau 6h kim phút trải qua số 12 6 lần

Sau 30p thì kim phút chỉ cho số 9 (15+30 = 45p)

Đ/s: 6 lần

Đồng hồ nước cứ 1 giờ nó lại nhanh 4 phút. Dịp 6 giờ sáng chưng Kim đã lấy lại kim đồng hồ cho đúng. Hỏi vào lúc đồng hồ thời trang chỉ 12 tiếng thì đồng hồ đó chỉ mấy tiếng mấy phút.

Một tiếng kim phút của đồng hồ thời trang quay được 1 vòng. Hỏi từ 3 giờ 15 phút đến 9 giờ 45 phút, kim phút của đồng hồ đi qua số 12 mấy lần?Làm được mình cho 3 tick!

 

Một đồng hồ đeo tay cứ khoảng 30 phút lại chạy nhanh 3 giây. Buổi sớm lúc 9h chỉnh đồng hồ theo giờ đồng hồ đúng. Hỏi ngày hôm đó lúc đồng hồ thời trang này chỉ 21 giờ 1 phút 12 giây thời giờ đúng trên thực tiễn là mấy giờ?

Bài có tác dụng :

Từ 9h đến 21 giờ có tất cả số giờ là : 21 - 9 = 12 giờ

12 giờ đồng hồ đeo tay chạy cấp tốc hơn so với giờ chính xác là :

12 x 6 = 72 (giây) (72 giây = 1 phút 12 giây)

Khi đồng hồ đó chỉ 21 giờ 1 phút 12 giây thời giờ đúng trên thực tế là 

21 giờ 1 phút 12 giây - 1 phút 12 giây = 21 giờ

Đáp số : đồng hồ thời trang chỉ giờ đồng hồ đúng là 21 giờ cùng ngày

Bài có tác dụng :

30 phút chạy nhanh 3 giây thì 60 phút chạy cấp tốc là :

3 x 2 = 6 giây.

Từ 9h đến 21 giờ đồng hồ có tất cả số giờ là :

21 - 9 = 12 giờ

12 giờ đồng hồ thời trang chạy cấp tốc hơn đối với giờ đúng là :

12 x 6 = 72 (giây) (72 giây = 1 phút 12 giây)

Khi đồng hồ thời trang đó chỉ 21 tiếng 1 phút 12 giây ngày giờ đúng trên thực tiễn là:

21 tiếng 1 phút 12 giây - 1 phút 12 giây = 21 giờ

Đáp số : đồng hồ đeo tay chỉ giờ chính xác là 21 giờ cùng ngày 

Lớp học tập trực con đường

tiếng Việt 2- Cô Hà Toán 2- Cô Hà Toán 2- Cô Quỳnh Anh tiếng Việt 2- Cô Quỳnh Anh