Thuyền em đi bên trên sông trăng sáng sủa Cưới nhau về ta rước hội vui trên sông nhiều năm thuyền hoa giăng Bao cô bạn nữ miệng mỉm cười xinh xắn.

Bạn đang xem: Ơi khoan hò khoan tiếng hát em vang ca dòng sông

Thuyền em trôi vào ánh sáng Ánh sáng sủa hồng tươi hồ hết đèn hoa với bao blue color ngát hồn ta Thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi... ơi ơi... Hò khoan ơi hò khoan tiếng hát em vang cả giòng sông Giòng sông xanh, xanh lên tình bạn Giòng sông xanh, xanh lên cầu mơ Thuyền em trôi về bến mới Bến yên lành xuôi mái chèo vui Bến thanh bình ta sống thảnh thơi. Nông thôn ta từ bây giờ vui thừa Rước em về trên dòng thuyền hoa Chân có giầy đầu che khăn Đôi môi hồng miệng cười tươi tắn... Chợ quê xưa tp mới Rước em về nhỏ nước mừng vui Rước em về mang lại bến làm việc Thuyền hoa ơi dừng phía trên thôi

Bạn đã xem: Ơi khoan hò khoan giờ hát em vang ca chiếc sông

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.