*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

tra cứu tập hợp các ước của 30. Tra cứu tập hợp những bội của 6 bé dại hơn 50


cài xuống 1 456 0

Với giải bài 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1 bàn chân trời sáng tạo chi tiết được biên soạn bám sát đít nội dung bài học Toán 6 bài 9: Ước và bội giúp học sinh dễ dàng xem cùng so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài bác tập môn Toán 6. Mời chúng ta đón xem:

GiảiToánlớp6Bài9:Ướcvàbội

Bài 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1:

a) tìm kiếm tập hợp các ước của 30.

Bạn đang xem: Sách giải bài tập toán lớp 6 bài 13: ước và bội

b) tìm tập hợp các bội của 6 bé dại hơn 50.

c) tìm tập hợp C những số tự nhiên và thoải mái x sao cho x vừa là bội của 18, vừa là cầu của 72.

Lời giải:

a) Để tìm cầu của 30 ta phân chia 30 lần lượt với các số tự nhiên từ 1 mang đến 30.

Ta thấy 30 chia hết mang lại 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

Vậy tập hợp những ước của 30 là: Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

b) Để tìm những bội của 6 ta nhân 6 theo lần lượt với các số tự nhiên 0; 1; 2; 3; 4; …

Khi kia tập hợp những bội của 6 là: B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 60; ….

Tập hợp các bội của 6 bé dại hơn 50 là: 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48.

c)

Ta đem 18 nhân lần lượt những số thoải mái và tự nhiên 0; 1; 2; 3; 4; 5; …

Ta được: B(18) = 0; 18; 36; 54; 72; 81; 90; …

Ta lấy 72 phân tách cho tất các các số tự nhiên khác 0 từ 1 đến 72, ta được:

Ư(72) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 18; 24; 36; 72

Vì x là số vừa là bội của 18 vừa là mong của 72 yêu cầu x ∈ 18; 36;72;

XemthêmcácbàigiảibàitậpToánlớp6sáchChântrờisángtạohay, chitiếtkhác:

Hoạt đụng khởi cồn trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Ước với bội tất cả họ sản phẩm với nhau không nhỉ...

Xem thêm:

Hoạt động khám phá 1 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: a) Lớp 6A gồm 36 học sinh. Trong một huyết mục đồng diễn thể dục thể thao nhịp điệu...

Thực hành 1 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: 1) lựa chọn từ phù hợp trong các từ “ước”, “bội” thay thế ? nghỉ ngơi mỗi câu sau để có khẳng định đúng...

Hoạt động tò mò 2 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Số 18 hoàn toàn có thể chia hết cho đa số số nào...

Thực hành 2 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm các tập phù hợp sau: a) Ư(17); b) Ư(20)...

Hoạt động mày mò 3 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: a) sẵn sàng một số miếng giấy bé dại có chiều lâu năm 3 cm. Ghép các mảnh giấy bé dại đó thành các băng giấy...

Thực hành 3 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm các tập đúng theo sau: a) B(4); b) B(7)...

Bài 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Chọn kí hiệu ∈ hoặc ∉ cố cho ? trong những câu sau để được các kết luận đúng...

Bài 3 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Viết từng tập thích hợp sau bằng phương pháp liệt kê những phần tử...

Bài 4 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Trò nghịch “Đua viết số cuối cùng" Bình với Minh chơi trò chơi “đua viết số cuối cùng"...